Friday, June 19, 2009

ΤΑΛΜΟΥΔ

Στίς 17 - 06 – 2007 καί Μετά από 6 μήνες επιμόνων οχλήσεων, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απάντησε στις αλλεπάλληλες επιστολές του δικηγόρου Αθηνών κ. Κώστα Πλεύρη για το Ταλμούδ.

Ο Ελληνολάτρης δικηγόρος με τις τουλάχιστον 20 επιστολές του το τελευταίο εξάμηνο προς επιφανείς Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας και προς την ίδια την Ιερά Σύνοδο, ρωτούσε αν το Ιερό Βιβλίο των κοσμαγάπητων Εβραίων, το περίφημο Ταλμούδ, περιέχει υβριστικές αναφορές προς τον Χριστό, την Παναγία, τους Χριστιανούς και τον ίδιο τον Χριστιανισμό, μέ προέκταση τούς Έλληνες.

Με δισέλιδη επιστολή της υπό ημερομηνία 1η Ιουνίου 2007, η Ιερά Σύνοδος απαντά στον κ. Πλεύρη και η απάντησή της είναι ομολογουμένως Ιστορικής Σημασίας , όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς όταν την διαβάσετε ευθύς αμέσως.

Η Ελλαδική Ορθόδοξος Εκκλησία, για πρώτη φορά στην 157ετή Ιστορία της δηλώνει επισήμως ότι το Ταλμούδ περιέχει δεκάδες απαξιωτικές, ανιστόρητες και δυσφημιστικές αναφορές στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στην Υπεραγία Θεοτόκο!


Τι γράφει στην Επιστολή της η Ιερά Σύνοδος Ας δούμε όμως ολόκληρη την επιστολή που έστειλε προς τον κ. Κώστα Πλεύρη η Ιερά Σύνοδος:

Προς Τον αξιότιμον Κ. Κωνσταντίνο Πλεύρη, Δικηγόρον

Ενταύθα.

Εις απάντησιν των από 11.1.2007 και 9.5.2007 υμετέρων εγγράφων, δι΄ων διαπυνθάνεσθε περί της θέσεως της Εκκλησίας περί του βιβλίου των Εβραίων "Ταλμούδ", και αντιπαρερχόμενοι το ανοίκειον ύφος του τελευταίου εξ αυτών, γνωρίζομεν υμίν τα ως κάτωθι:
Το Ταλμούδ (Talmud = διδασκαλία) είναι σώμα (Corpus) Ιουδαϊκών ραββινικών σχολίων εις τον Μωσαϊκόν Νόμον και ταυτοχρόνως καταγραφή της διδασκαλίας των ραββινικών σχολών. Σύγκειται από την "Μισνά", η οποία είναι σχόλιον και κωδικοποίησις του Προφορικού Νόμου και την "Γκρεμάρα", η οποία αποτελεί ουσιαστικώς σχολιασμόν εις την Μισνά. Η ύλη του Ταλμούδ είναι ποικίλη και εξαιρετικά ογκώδης. Το Ταλμούδ κατατάσσεται εις τας τρεις μείζονας κειμενικάς παραδόσεις του Ιουδαϊσμού.
(Βλ. ενδεικτικώς: H.l. Strack, Introduction to the Talmud and Midrash, New York 1955. R. Gradwohl, Was ist der Talmud? Stuttgard 1989. S. Bergler, Talmud fur Anfanger. Ein Werkbuch, Hannover 1991. M. Krupp, Der Talmud. Eine Einfuhrung in die Grundschrift des Judentums mit ausgew. Texten, Gutersloh 1995).
Υπάρχουν δύο καταγραφαί - εκδοχαί του Ταλμούδ. Το Ιεροσολυμιτικόν (Talmud Yerushalmi), το οποίον εγράφη εν Παλαιστίνη και το Βαβυλωνιακόν (Talmud Bavli), μεγαλύτερον εις όγκον εξ απόψεως υλικού, συνταχθέν μεν εν Βαβυλώνι, τυχόν δε μεταγενεστέρας αναθεωρήσεως.
(Βλ. Babylonischen Talmud, Berlin 1967. P. Schafer - H.J. Becker (HRSG), Synopse zum Talmud Yerushalmi, Tubingen 1991 εξ.).
Αι απαξιωτικαί και δυσφημιστικαί αναφοραί του Ταλμούδ περί του προσώπου του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι γνωσταί και έχουν τύχει της πρεπούσης κριτικής αξιολογήσεώς των εκ μέρους Ορθοδόξων Ακαδημαϊκών διδασκάλων. (Βλ. ενδεικτικώς: Γρηγ. Παπαμιχαήλ, ο Ιησούς ως ιστορικόν πρόσωπον, 4η εκδ., Αθήναι 1953, Παν. Τρεμπέλα, Απολογητικαί Μελέται. Τόμος Έ. Ιησούς ο από Ναζαρέτ, 5η εκδ., Αθήναι 1982).
Διά την Ορθόδοξον Εκκλησίαν είναι υβριστική, απαράδεκτος και απορριπτέα πάσα απαξιωτική αναφορά εις το πρόσωπον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων. Εξ ίσου απαράδεκτος και απορριπτέα δια την Εκκλησίαν ημών είναι πάσα απαξιωτική και υβριστική αναφορά εις τους φορείς της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, τουτέστιν την Αγίαν Γραφήν, Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην, ως αύτη κατωχυρώθη κανονικώς (βλ. π.χ. ΛΒ' Κανών της εν Καρθαγένη Τοπικής Συνόδου) και την Ιεράν Παράδοσιν. Είναι αυτονόητον ότι τούτο ισχύει και διά πάσαν ανιστόρητον και απαξιωτικήν θέσιν του Ταλμούδ, αφορώσαν εις το πρόσωπον του Θεανθρώπου και της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύων Αρχιμ. Κύριλλος Μισιακούλης


Το ερώτημα προς το ΚΙΣΕ και η Γερμανική Τηλεόραση

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο "Ελεύθερος Κόσμος" επικοινώνησε με τον κ. Πλεύρη, τον συνεχάρη για την ιστορικής σημασίας επιστολή που εξεμαίευσε από την Ιερά Σύνοδο μετά από κοπιαστικό αγώνα έξι μηνών και τον ρώτησε τι αναμένει στην συνέχεια. Ο εθνικιστής δικηγόρος μας απάντησε ότι θα στείλει επιστολή στο "Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος" με την οποία θα ρωτά την ηγεσία του και τους εν Ελλάδι Εβραίους αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τις υβριστικές αναφορές του Ταλμούδ στον Χριστό, στην Παναγία και στον Χριστιανισμό, τις οποίες επισημαίνει πλέον και η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος.
Αν οι κοσμαγάπητοι Εβραίοι απαντήσουν ότι συμφωνούν με το Ταλμούδ, αυτό σημαίνει ότι είναι υβριστές του Χριστού και πρέπει να διωχθούν ποινικά. Αν απαντήσουν αρνητικά, σημαίνει ότι αρνούνται τον Ιουδαϊσμό, δεδομένου ότι το Ταλμούδ είναι το Ιερό βιβλίο της Θρησκείας του Αβραάμ.
Επίσης ο κ. Πλεύρης μας προανήγγειλε ότι θα χρησιμοποιήσει την επιστολή της Ιεράς Συνόδου στο Δικαστήριο, εφ' όσον φθάσει μέχρι εκεί η γνωστή αντιδικία του με το Κ.Ι.Σ.Ε. και τον Παναγιώτη Δημητρά του
Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι
Όπου ο κ. Πλεύρης είναι συγκατηγορούμενος με την εφημερίδα μας - για το θρυλικό πλέον βιβλίο του "Εβραίοι: όλη η αλήθεια".

Και μια και ο λόγος για το σύγγραμμα του κ. Πλεύρη, σε προ ημερών εκπομπή της Γερμανικής Κρατικής τηλεόρασης, έγινε αναφορά στο βιβλίο του κ. Πλεύρη, που μόλις κυκλοφόρησε και στα γερμανικά.
Ο Γερμανός παρουσιαστής προανήγγειλε μάλιστα ότι το βιβλίο αυτό θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τον συγγραφέα του. Ερωτηθείς ο κ. Πλεύρης, παρέπεμψε τις απειλές της Γερμανικής Κρατικής Τηλεοράσεως εις … γνωστόν σημείον του σώματος.

No comments:

Post a Comment